Projekt i realizacja wielointerfejsowego toru przetwarzania z wykorzystaniem układów FPGA

Politechnika Warszawska
 

Wydział Elektroniki
 

Instytut Systemów Elektronicznych

 

 

Tomasz Janicki

Numer albumu : 201215


PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

 

Projekt i realizacja wielointerfejsowego toru
przetwarzania z wykorzystaniem układów FPGA

 

Praca wykonana pod kierunkiem
dr inż. Krzysztofa T. Poźniaka

 

Warszawa 2009

 

Projekt i realizacja wielointerfejsowego toru przetwarzania z wykorzystaniem układów FPGA


Praca zawiera opis przebiegu projektowania, realizacji i wdrażania systemu pomiarowego, przetwarzającego dane w postaci blokowej, opartego na możliwościach węzła Modularnego Systemu Fotonicznego (MSF) składającego się z 3 modułów (płyt drukowanych). Do zaprojektowania systemu zostały wykonane oraz zaadoptowane liczne moduły sprzętowe (firmware) do zaimplementowania w układach FPGA oraz graficzna aplikacja użytkownika sterująca pośrednio pracą systemu.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z realizowanym projektem. W rozdziale drugim opisano cele i założenia projektu. W rozdziale trzecim omówiono w formie blokowej, funkcjonalnej oraz strukturalnej koncepcję projektowanego systemu pomiarowego. W czwartym i piątym rozdziale zostało opisane logiczne przejście, wynikające z założeń i koncepcji, do fizycznej realizacji systemu. Omówione zostały moduły sprzętowe oraz funkcjonalność i struktura aplikacji użytkownika. Testy oraz przykładowe zastosowania zostały przedstawione kolejno w rozdziale szóstym i siódmym. Ponadto w rozdziale dziewiątym zostały umieszczone dodatki techniczne.


Project and realization of multiinterface conversion channel using FPGA


The paper describes a design and start-up process of a measurement system, processing the data in block manner, based on capabilities of Modular Photonic System (MPS) consisting of 3 modules (printed card boards). System desiging involved development and adoption of many hardware modules, to be implemented in FPGA’s, and a graphical user application indirectly controlling the system.

Chapter 1 contains an introduction to project of Modular Photonic System. Aims and assumptions of the project are presented consecutive in chapter 2. Chapter 3 consists of the concept of designed measurement system, presented in block diagrams, functional and structural form. Chapter 4 and 5 describes a logical crossing from assumptions and the concept into a physical realization of the system. Hardware modules and also the structure and functionality of user apllication has been covered. Tests and application examples has been showed consecutive in chapter 6 and 7. Moreover chapter 9 includes technical additions.

 

 

AttachmentWielkość
Projekt i realizacja wielointerfejsowego toru przetwarzania z wykorzystaniem układów FPGA.pdf3.11 MB