Członkowie

Członkami koła są głównie studenci i doktoranci Instytutu Systemów Elektronicznych wykonujący swoje prace inżynierskie i magisterskie w pracowni PERG.

Studenci:

1. Łukasz Kolator Jestem studentem ostatniego roku studiów magisterskich - specjalność EIK. Obecnie wykonuję prace magisterską w grupie PERG pod okiem dr inż. Macieja Linczuka. Stanowi ona rozwinięcie mojej pracy inżynierskiej. Poza studiami także pracuję oraz staram się rozwijać swoje zainteresowania, które pokrywają się z tematyką pracy dyplomowej. Staram się także znaleźć czas na zainteresowania poza elektroniczne takie jak sport i ekonomia. Moja praca inżynierska polegała na wykonaniu Uniwersalnej Karty Pomiarowej.

2. Tomek Kuźma Jestem studentem 4 semestru studiów magisterskich EIK. Wykonuję pracę magisterską pod kierunkiem dr. Krzysztofa Poźniaka i Grzegorza Kasprowicza. Temat mojej pracy jest związany z szeroko pojętym przetwarzaniem obrazu. Zainteresowania: Na wydziale: elektronika cyfrowa (VHDL, FPGA) , przetwarzanie obrazu, optoelektronika i nanotechnologia. W domu: programowanie urządzeń iOS, projektowanie UI/UX.

3. Tomasz Janicki Pochodzę z Kołobrzegu. Na studiach wyspecjalizowałem się w tworzeniu HDL oraz PCB. Dyplom inżyniera odebrałem w 2010 roku za temat pracy wykonywany w PERG pod okiem dr hab. inż. Krzystofa Poźniaka. Obecnie realizuję temat magisterski pod okiem dr inż. Grzegorza Kasprowicza. Podczas studiów odbywałem również praktyki/staże w: ITME, ITE oraz Pyrylandia S.A. Jestem również byłym ptracownikeim PRO-PLUS Sp. z o.o. W pracy codzinnej w Creotech Instruments S.A. zajmuję się obecnie projektowaniem PCB, a w sprawach HDL występuję jako konsultant. W Kole Naukowym zajmuję się: projektowaniem PCB dla projektów Koła Naukowego, pomocą w sprawach orgaznizacyjnych i dot. zarządzania, pomocą w sprawach dot. pozyskiwania funduszy oraz możliwości wykonywania "ciekawych" tematów projektów.

Doktoranci

1. Agnieszka Zagoździńska Jestem pierwszą w historii dziewczyną w PERG, aktualnie doktorantką. Od początku zajmuję się tworzeniem firmware dla układów FPGA. W ramach doktoratu współpracuję z grupą fizyków z UW zajmujących się fizyką wysokich energii. Prywatnie moją pasją jest taniec, a sezonowo windsurfing i narciarstwo w różnych odmianach. W wolnym czasie, którego zazwyczaj nie mam, jeżdżę na rolkach/łyżwach, maluję i próbuję różnych nowych rzeczy. Hobby – lenistwo, podróże i akwarystyka. Jestem urodzoną optymistką, a w życiu brakuje mi tylko czasu.