Zarząd

Skład zarządu Koła Naukowego Zaawansowanych Systemów Eletkronicznych "ELHEP"

  • Piotr Miedzik - Przewodniczący
  • Tomasz Janicki - Wiceprzewodniczący
  • Marcin Sosnowski - Skarbnik