Profesor

Formalnie, opiekunem naukowym Koła jest dr Maciej Linczuk.

Nieformalnie, ważnymi osobami działającymi w Kole Naukowym są:

  • Profesor Ryszard Romaniuk
  • Grzegorz Kasprowicz