Uniwersalna Karta Pomiarowa

Projekt realizowany przez Łukasza Kolatora.

Realizowany projekt był pracą inżynierską Łukasza oraz częścią pracy magisterskiej. W ramach pracy magisterskiej płytka zostanie wykorzystana do zbudowania konkretnego urządzenia.
Projekt polegał na wykonaniu uniwersalnej karty pomiarowej.
Główne cechy karty to :
- Karta posiada zarówno mikrokontroler, jak i układ FPGA. Dzięki temu program można implementować zarówno w języku C (mikrokontroler) jak i VHDL (układ FPGA). Najciekawszym przypadkiem pracy będzie współpraca obydwu urządzeń,
- dostępność wielu wejść i wyjść analogowych (przetworniki ADC oraz DAC),
- wysoka konfigurowalność - karta może znaleźć szerokie zastosowania
poprzez zmianę oprogramowania firmware - zawartości układu FPGA oraz kodu mikrokontrolera,
- możliwość dużej rozbudowy - karta posiada wiele złącz i pinów które można
wykorzystać w dowolnym celu, np. zaprojektowania płytki nakładkowej,
- możliwość współpracy z ARMPUTEREM wykonanym przez G. Kasprowicza,
- edukacyjna - karta stanowi dobry przykład płyty developerskiej, na której
można się nauczyć programować CPU, FPGA oraz obsługiwać różne interface'y I/O.
Projekt został zrealizowany w środowisku Altium Designer. Na etapie projektu płytka wyglądała następująco:

Po wykonaniu PCB, lutowaniu elementów i złącz płytka wygląda następująco:

Aktualnie trwają dalsze prace nad płytką, uruchamianie i testowanie kolejnych jej modułów.