Mobile Measurement System

 

 

 

 

 

Konfiguracja sprzętowa zalezna jest od połączenia jednostek w MMS. Smartfony typowo wyposażone są w interfesj USB [lub IDOCK w przypadku Apple], który jest połączeniem szeregowym. W takiej konfiguracji uzytkownik musiałby podłączać się do każdego urządzenia z osobna, co prowadzi do zbyt licznej fizycznej ingerencji przez użytkownika w system połączeń. W założeniu MMS ma być widziany przez użytkownika jako "czarna skrzynka". W takiej konfiguracj zbyt mało całego MMS mieści się ów "czarnej skrzynce".

Rozwiązaniem poprzedniego problemu mógłby być HUB USB - co zminiejszałoby fizyczną ingerencję uzytkownika w MMS - podłączałby tylko jeden kabel. Takie rozwiązanie prowadzi jednak do zbyt dużej ilość okablowania po stronie projektowanego MMS - problemy ze skalowalnością.

Jedynym pasujuącym dla użytkownika rozwiązaniem są interfesjy bezprzewodowe. Jednostki FMS również mogą być wyposażone w interfesjy bezprzewodowe co rozwiązywałoby dostatecznie problem ze skalowalnością.

Niestety jednostki FMS typowo nie muszą być dużymi modułami. Mogą to być low-cost'owe rozwiązania nie zawierające fizycznych ani logicznych warstw RF - a np. tylko interfejs I2C do komunnikacji z czujnikiem znajdującym się na FMS. Rozwiązaniem mogłoby być tworzenie FMS opartych o interfejs Ethernet tak by dało się jednostki FMS podłączać do adaptorów RF - dostępnych jako "off-the-shelf". Niestety implementacja fizycznej i loginczej warstwy Ethernetu nie jest rozwiązaniem najtańszym.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest unwiersalna platforma M2M. Jednostki FMS są podłączone poprzez różne liczne [prsote i tanie w implemntacji] interfesjy tj. SPI, I2C, UART. Jednostka M2M w sposób transparentny łączy się z użytkownikiem wykorzystując interfesjy RF, stanowiać w ten sposób most.

Urządzenia stanowiące na dzisiejszy dzień MMS:

  • SensorBox stanowiący jednostkę M2M: I2C<->GPRS, UART<->GPRS lub SPI<->GPRS,
  • Armputer V1 - stanowiący webowy oscyloskop,
  • Armputer V2 - stanowiaćy jednostkę M2M z "prostych interfesjów" na tj. Bluetooth i GPRS,
  • Zestaw uruchomineiowy Iphone wraz z MacBook.

 

 

Na potrzeby grantu tworzona jest nowa wersja Armputera zawierająca nowy interfesj WIFI oraz szybszy procesor, ethernet oraz pamięci. Wersja V3 będzie kompatybilna z nakładkami stworzonymi dla wersji V2

Postępy oraz plany zw. z trzecią wersją Armputera zostały zaprezentowane na kilku kolenych slajdach. W planach jest obecnie powtórne zweryfikowanie schematów gdyż pojawiała się na rynku opcja kupienia w pojedynczych sztukach układu warstwy fizycznej integrujących w jednym układzie scalonym BLE + WIFI.


 

AttachmentWielkość
MMS_v3.pdf1.21 MB