INTEGRACJA WIELOINTERFEJSOWEGO TORU PRZETWARZANIA Z UKŁADAMI FPGA

strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/vhosts/drupal/modules/book/book.module on line 559.

INTEGRACJA WIELOINTERFEJSOWEGO

TORU PRZETWARZANIA Z UKŁADAMI FPGA

 

INTEGRATION OF MULTIINTERFACE
CONVERSION CHANNEL USING FPGA

 
inż. Tomasz Janicki, dr inż. Krzysztof Poźniak,  prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
tomasz.janicki.tj@gmail.com, pozniak@ise.pw.edu.pl, rrom@ise.pw.edu.pl
 
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Systemów Elektronicznych
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
 
Streszczenie

W  artykule   omówiono   integrację   różnego   typu   interfejsów   z   układami   FPGA   z wykorzystaniem   rekonfigurowalnej   platformy   komunikacyjnej.   Rozwiązanie   w   praktyce zaimplementowano   w   pojedynczym   węźle   rozproszonego   systemu   pomiarowego.   Omówiono konstrukcję platformy konunikacyjnej oraz wybrane moduły sprzętowe opisane w języku VHDL i zaimplementowane w układach FPGA. Przedstawiono także graficzną aplikacje użytkownika (GUI) umozliwiającą   użytkownikowi   sterowanie   pracą   systemu.   W   końcowej   częsci   artykułu zamieszczono wybrane rozwiązania praktyczne.
Słowa kluczowe: Rozproszony system pomiarowy, HDL, FPGA, WinApi, GUI.
 
Abstract

This   article discusses   the  integration of  different   types  of   interfaces  with FPGAs  using reconfigurable communication platform. The solution has been implemented in practice in a single node   of   a   distributed  measurement   system.  Construction   of   communication  platform  has  been presented with its selected hardware modules, described in VHDL and implemented in FPGAs. The graphical user interface (GUI) has been described that allows a user to control the operation of the system. In the final part of the article selected practical solutions have been introduced.
Keywords: Distributed measurement system, HDL, FPGA, WinApi, GUI