Udział studentów koła w XXXIV-th IEEE-SPIE Symposium Wilga 2014

Jak co roku pod koniec maja odbyła się konferencja "XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2014". Studenci naszego koła biorą czynny udział zarówno w organizacji konferencji, jak i wygłaszają referaty na temat swoich prac inżynierskich i magisterskich. Konferencja jest doskonałą okazja do zaprezentowania swoich prac studentom z innych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.
http://wilga.ise.pw.edu.pl/